SOCIAL NEWS » การแถลงข่าวการประชุมสุดยอดเชิงนิเวศวิทยาเชิงปริมาณ (หนังสือพิมพ์ / ไต้หวัน / นักข่าวทางอินเทอร์เน็ตกรุงเทพ)

การแถลงข่าวการประชุมสุดยอดเชิงนิเวศวิทยาเชิงปริมาณ (หนังสือพิมพ์ / ไต้หวัน / นักข่าวทางอินเทอร์เน็ตกรุงเทพ)

13 มกราคม 2020
953   0

อุตสาหกรรม cryptocurrency ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสั่นสะเทือนในปี 2019 และคลื่นของตลาดวัวโดยบังเอิญ แต่เรื่องราวแบบไหนที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 ทุกคนต่างก็เต็มไปด้วยความคาดหวัง Isaac Liu ผู้ร่วมก่อตั้ง“ Ecological Summit Forum” โดยบังเอิญซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่ม Quantitative Index Group ในกรุงเทพฯจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ“ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและสภาพแวดล้อมของตลาดโดยรวมค่าเสื่อมราคาของสกุลเงินจะลดลงในปีหน้า ขับเคลื่อนตลาดวัวกระทิงแต่ละ bitcoin จะเห็น 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ “แง่ดีเกี่ยวกับคลื่นของตลาดกระทิงนี้

        2019 年加密货币行业发生了翻天覆地的变化,也顺带迎来了一波小牛市,但 2020 年又会有怎样的故事发生,所有人都充满了期待。无独有偶,此间在曼谷举办的首届由Quantitative Index量控指数集团主办的「生态高峰论坛」,联合创办人Isaac Liu 刘子然 表示“从过去的经验与整个市场的大环境来看,明年币特币减将带动一波牛市,每个一颗比特币将上看10万美元。”看好这一波牛市。

The cryptocurrency industry has undergone earth-shaking changes in 2019 and incidentally a wave of bull markets, but what kind of story will happen in 2020? Coincidentally, Isaac Liu, the co-founder of the “Ecological Summit Forum” hosted by the Quantitative Index Group in Bangkok, held the first time in Bangkok. “From the past experience and the overall market environment, the currency depreciation will be reduced next year. Drive a wave of bull market, each bitcoin will see 100,000 US dollars. “Optimistic about this wave of bull market.

กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง Isaac Liu, Liu Zran, ทีมที่ได้รับการร้องขอจากประเทศจีน, ออสเตรเลีย, สวีเดน, เยอรมัน, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, ไต้หวัน, มาเลเซียและกลุ่มอื่น ๆ เพื่อตั้งค่า “ดัชนีเชิงปริมาณ” รายได้เชิงปริมาณรายเดือนมากกว่า 10% ระบบนิเวศ Blockchain รวมถึงระบบผู้บริโภคการแลกเปลี่ยนล่วงหน้าการพัฒนา STO ของโทเค็นหลักทรัพย์ความร่วมมือของระบบธนาคารและอื่น ๆ ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศ blockchain ทั่วไปร่วมกันแชร์และแบ่งปันความเจริญรุ่งเรืองชั้นนำการกระจายอำนาจ อุตสาหกรรมการเงิน (DEFI) ได้เข้าสู่ยุคใหม่

集团联合创办人Isaac Liu 刘子然延揽中国、澳洲、瑞典、德国、澳洲、美国、台湾、马来西亚等团队成立“Quantitative Index 量控指数”,其每月量化收益高达10%以上,,未来更专注于建立区块链生态系,其中包含消费系统、期货交易所、证券型通证STO发展、银行体系合作等,齐心合力打造共通、共创、共享、共荣的区块链生态圈,引领去中心化金融业(DEFI)进入一个全新的时代。

Group co-founder Isaac Liu, Liu Zran, solicited teams from China, Australia, Sweden, Germany, Australia, the United States, Taiwan, Malaysia and other groups to set up a “Quantitative Index”. Its monthly quantified income is more than 10%. Blockchain ecosystem, including consumer systems, futures exchanges, STO development of securities tokens, banking system cooperation, etc., work together to create a common, co-created, shared, and shared prosperity blockchain ecosystem, leading decentralization The financial industry (DEFI) has entered a new era.

         ในบริบทนี้แขกหลายร้อยคนในฟอรัมเห็นด้วยที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีบล็อคเชนมันได้กลายเป็นฉันทามติของหลายประเทศในการสร้างเครือข่ายการหักบัญชีและการตั้งถิ่นฐานใหม่ เมื่อฝุ่นละอองในทศวรรษที่ผ่านมาตกลงกันผู้ชมก็เข้าใจว่า Bitcoin เป็นเป้าหมายการลงทุนที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 2010 Uber, Airbnb หรือ Snapchat ไม่มีค่าเท่ากับ Bitcoin หลังจากทั้งหมดอุตสาหกรรม cryptocurrency ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาได้รับเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเริ่มต้นด้วยการทำเหมืองการค้าการค้าโครงการและชุมชนนี่ไม่ใช่แค่ก้าวกระโดดจาก 0 ถึง 1 แต่จาก 0 ถึง 100 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในระหว่างการประชุมผู้เชี่ยวชาญอาวุโส blockchain, ที่ปรึกษาทั่วไป – Dato ‘ดร. Mohd. Azmi Lila, ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี – ดร. Liew Voon Kiong, ศูนย์บ่มเพาะ blockchain-E3t, และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีหลัก Dr. Clarence Lee เมื่อมองไปถึงอนาคตรูปแบบทางการเงินใหม่ ๆ เช่นการลงทุนเชิงปริมาณและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอย่างชาญฉลาดการกำหนดราคาปัญญาประดิษฐ์และการตั้งถิ่นฐานการเรียกร้องบริการคลาวด์ทางการเงินและการรับรองใบรับรอง blockchain กำลังพัฒนาขึ้น

         在此背景下,论坛数百位嘉宾一致认为,在大数据平台、区块链技术的驱动之下,构建形成一个新的清算结算网络已经成为当前许多国家的共识。随着过去十年的尘埃落定,受众突然明白,比特币是 2010 年以来最好的投资标的。优步 (Uber)、Airbnb 或 Snapchat 都不如比特币有价值。毕竟过去十年的加密货币行业是关于基础设施建设的,从挖矿、交易、项目和社区逐步开始,这不只是从 0 到 1,更是从 0 到 1000 亿美元的跨越。论坛期间,资深区块链的专家、总顾问-拿督Mohd. Azmi Lila博士、策略与技术顾问-Dr. Liew Voon Kiong、区块链孵化器-E3t、核心技术长Dr. Clarence Lee一起与会讨论。展望未来,量化投资和智能投顾、人工智能定价和理赔核算、金融云服务、区块链存证等新金融业态正不断进化,将引领金融业进入一个全新的时代。

         In this context, hundreds of guests at the forum agreed that, driven by big data platforms and blockchain technology, it has become the consensus of many countries to build a new clearing and settlement network. As the dust of the past decade settled, the audience suddenly understood that Bitcoin was the best investment target since 2010. Uber, Airbnb, or Snapchat are not as valuable as Bitcoin. After all, the cryptocurrency industry in the past ten years has been about infrastructure construction, starting with mining, trading, projects, and communities. This is not just a leap from 0 to 1, but also from 0 to 100 billion US dollars. During the forum, senior blockchain experts, general counsel-Dato ‘Dr. Mohd. Azmi Lila, strategy and technology consultant-Dr. Liew Voon Kiong, blockchain incubator-E3t, and core technology chief Dr. Clarence Lee. Looking into the future, new financial formats such as quantitative investment and intelligent investment advisory, artificial intelligence pricing and claims settlement, financial cloud services, and blockchain certificate keeping are evolving, and will lead the financial industry into a new era.