SOCIAL NEWS » มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงห้องทันตกรรมและเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงห้องทันตกรรมและเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

17 กันยายน 2020
461   0

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องบริการทางทันตกรรม  โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทางมูลนิธิได้มอบเงินสมทบทุนจำนวน 300,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2563  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ามารับการรักษา โดยมี รศ.ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สำหรับห้องทันตกรรมที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมให้บริการได้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา