LIFESTYLE » รีฟินิทีฟ ยกลอรีอัล ติด 1 ใน 10 องค์กรแนวหน้า ด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

รีฟินิทีฟ ยกลอรีอัล ติด 1 ใน 10 องค์กรแนวหน้า ด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

12 ตุลาคม 2020
735   0

ลอรีอัล ได้รับการจัดอันดับดัชนีด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของรีฟินิทีฟ ปี 2563 (2020 Refinitiv Diversity & Inclusion Index) ให้เป็นหนึ่งในสิบบริษัทแนวหน้าที่ดำเนินงานด้านความหลากหลายและความมีส่วนร่วมอย่างยอดเยี่ยม (Diversity and Inclusion)

นายฌอง-คล็อด เลอ กรองค์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ลอรีอัลมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในทุกระดับขององค์กร การได้รับเชิดชูในระดับโลก นับเป็นหนึ่งในกำลังใจและแรงผลักดันสำคัญให้ลอรีอัลเร่งให้พัฒนาการดำเนินในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้น เราเชื่อว่าความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างเพื่อความเท่าเทียม เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร”

จากการวัดค่าด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างขององค์กรระหว่างประเทศกว่า 9,000 แห่ง ลอรีอัล อยู่ในอันดับ 6 ซึ่งสูงสุดที่บริษัทฯ เคยได้รับ โดยก่อนหน้านี้ อยู่ในลำดับที่ 12 ในปี 2562 และ ลำดับที่ 8 ในปี 2561

ทั้งนี้ เกณฑ์คะแนนของดัชนีรีฟินิทีฟ คำนวณจากการวัดค่าความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างรวม 24 ข้อ แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักได้แก่ ความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง การพัฒนาบุคลากร และข่าวขององค์กรที่เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยดัชนีรีฟินิทีฟ เป็นตัวชี้วัดการประเมินความหลากหลายเรื่องเพศและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนคณะผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท ไปจนถึงโครงการและเป้าหมายด้านความหลากหลายอีกด้วย

ที่ผ่านมา ลอรีอัลส่งเสริมความเท่าเทียมในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกกลุ่ม และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในองค์กรผู้นำระดับโลกที่ให้ความสำคัญด้านความเท่าเทียมทางเพศ ด้านการยอมรับความแตกต่างบริษัทฯ เปิดโอกาสการทำงานให้คนพิการ และมีนโยบายที่ครอบคลุมในการจัดหา รับสมัคร ฝึกอบรม ตลอดจนการสัมมนาสร้างความเข้าใจด้านความแตกต่างและการยอมรับ นอกจากนั้น ลอรีอัลยังได้ประเมินพนักงานระดับผู้จัดการในการดำเนินหลักการด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียมมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะพนักงาน เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า โดยการดำเนินงานด้านความหลากหลายของลอรีอัลนั้น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ซึ่งเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2560

คณะผู้บริหาร ลอรีอัล ประเทศไทย นำทีมโดย นางอินเนส คาลไดรา (นั่งแถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร ลอรีอัล ประเทศไทย

สำหรับ ลอรีอัล ประเทศไทย ดำเนินตามนโยบายบริษัทแม่ ส่งเสริมเรื่องความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในทุกด้าน โดยมีพนักงานจากกว่า 12 เชื้อชาติ ในขณะที่คณะผู้บริหารลอรีอัล ประเทศไทยเป็นผู้หญิงมีจำนวน 63 เปอร์เซ็นต์ และมีพนักงานผู้หญิงในตำแหน่งระดับอาวุโสจำนวนถึง 67 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียมต่างๆ อาทิ โครงการทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ โครงการจัดจ้างผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งนับว่ามีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างเพื่อความเท่าเทียมเป็นอย่างมาก