ไม่มีหมวดหมู่ » ก้อง ปลื้ม!! รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

ก้อง ปลื้ม!! รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

3 ธันวาคม 2021
92   0

ในแวดวงของธุรกิจสื่อสารมวลชน นับว่า บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด โดย คุณก้อง ปิยะ เศวตพิกุล ผู้บริหารมากประสบการณ์ ดำเนินธุรกิจในหลายๆด้าน อาทิ อีเว้นท์ ออร์กาไนเซอร์ งานด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ สื่อวีดีโอโปรดักชั่น และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด พร้อมกับอีเว้นท์ออนไลน์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Virtual หรือ Steaming สื่อ Online ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมงาน พร้อมให้บริการเป็นอย่างดี เพื่อให้งานแต่ละงานบรรลุผลสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการ นำศิลปิน ดารา นักแสดง เพื่อเป็นตัวแทนในการรณรงค์ป้องกันด้านเอดส์ และให้ความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างต่อเนื่องมาตลอด สิ่งที่มุ่งมั่นและตั้งใจทำเหล่านั้นได้รับการยอมรับและผลงานออกสู่สายตาประชาชน ทั้งเป็นที่ประจักษ์ในมิติขององค์กรต่างๆ ที่มอบรางวัลเป็นกำลังใจให้เผยแพร่เรื่องราวดีๆมีสาระกับเยาวชน ประชาชนต่อไป และครั้งนี้ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้ประกาศเกียรติคุณให้ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด เป็น สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น โดย คุณก้อง ปิยะ กล่าวว่า “ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร…เรายังคงมุ่งมั่นให้บริการ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและสังคมต่อไป”
ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด