LIFESTYLE » ลอรีอัลย้ำมาตรฐานบริหารจัดการคุณภาพกว่า100ขั้นตอนชูผลิตภัณฑ์ทั่วโลกได้รับการทดสอบคุณภาพ ความปลอดภัยตลอดอายุผลิตภัณฑ์

ลอรีอัลย้ำมาตรฐานบริหารจัดการคุณภาพกว่า100ขั้นตอนชูผลิตภัณฑ์ทั่วโลกได้รับการทดสอบคุณภาพ ความปลอดภัยตลอดอายุผลิตภัณฑ์

15 กุมภาพันธ์ 2021
779   0

ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งความโปร่งใสของห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์ ลอรีอัล กรุ๊ป ในฐานะผู้นำด้านความงาม ได้ตอกย้ำมาตรฐานระดับแนวหน้าของระบบบริหารจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก มากกว่า 100 ขั้นตอน

มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เช่น กระบวนการทดสอบทางจุลชีววิทยา การทดสอบความคงตัวของสูตร หรือ Stability Testing เช่น การทดสอบแบบสภาวะเร่งและสภาวะการเก็บรักษาจริง การทดสอบในอุณหภูมิที่แตกต่างกันและทดสอบด้วยแสงยูวี การทดสอบการเข้ากันของสูตรกับบรรจุภัณฑ์ การทดสอบฟังก์ชันการทำงานของบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ซึ่งการทดสอบเหล่านี้นับเป็นหัวใจหลักของคุณภาพเครื่องสำอาง ที่ครอบคลุมในส่วนของสูตรผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสภาวะแวดล้อมภายนอกเช่น อุณหภูมิ แสงแดดและความชื้นที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นกระบวนการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ตลอดจนถึงการปนเปื้อนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ใน ลอรีอัล กรุ๊ป ส่วนใหญ่มีอายุผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี นับจากเดือนปีที่ผลิต โดยผลิตภัณฑ์ของลอรีอัลทั่วโลกได้รับการทดสอบและรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของอายุผลิตภัณฑ์

สำหรับการรักษาอายุผลิตภัณฑ์ให้คงมาตรฐานนั้น ผู้บริโภคควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในอุณภูมิห้อง ปราศจากความชื้น และรักษาความสะอาดในการใช้งาน โดยหลังเปิดใช้แล้ว ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้หมดตามเวลาที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เช่น มาสคาร่าควรใช้ให้หมดในเวลา 3-6 เดือนหลังจากสัมผัสอากาศครั้งแรก รองพื้นชนิดครีมหรือแบบเหลว 12-18 เดือน บลัชออน 12 เดือน คอนซีลเลอร์ 6-12 เดือน ลิปสติก 12-24 เดือน หรือดูจากสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ควรหมั่นสังเกตสภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและหยุดใช้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีกลิ่น สี เนื้อสัมผัส มีการแยกชั้นน้ำและน้ำมัน หรือประสิทธิภาพการยึดติดบนผิวที่เปลี่ยนไป  นอกจากนี้ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุเพราะผลิตภัณฑ์อาจเสื่อมสภาพ หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี