SOCIAL NEWS » บลูมเบิร์กยกลอรีอัลหนึ่งในบริษัทแนวหน้าด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ

บลูมเบิร์กยกลอรีอัลหนึ่งในบริษัทแนวหน้าด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ

4 กุมภาพันธ์ 2021
862   0

ติดอันดับดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของบลูมเบิร์กในปี 2021 (Bloomberg’s 2021 Gender- Equality Index หรือ GEI) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดย GEI ปี 2021 ได้ไฮไลท์บริษัท 380 แห่งที่โดดเด่นจาก 44 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านตำแหน่งระดับผู้นำของสตรีในองค์กร แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสตรีในการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำ ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียม และนโยบายด้านการล่วงละเมิดทางเพศ

ฌอง-คล็อด เลอ กรอง รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวว่า “การที่ลอรีอัลติดอันดับในดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของบลูมเบิร์ก นับเป็นรางวัลที่สะท้อนความพยายามในการทำงานในระยะยาวของเราในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรทุกกลุ่มเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในด้านการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในทุกระดับตำแหน่งในทุกแผนกของบริษัทฯ เราเชื่อว่าความเท่าเทียมทางเพศนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ทำงาน ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรม และรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตให้ธุรกิจ”

ในปี 2019 สัดส่วนผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการอาวุโสในลอรีอัล กรุ๊ป มีถึง 54% และ ในตำแหน่งคณะกรรมการ 54%  และในคณะกรรมการบริหาร 30% สำหรับในลอรีอัล ประเทศไทยนั้น มีจำนวนผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารอยู่ถึง 78% โดยเป็นผู้บริหารผู้หญิงชาวไทยถึง 45%

นอกจากบลูมเบิร์กแล้ว ลอรีอัล กรุ๊ป ยังได้รับการยอมรับด้านความเท่าเทียมจากหน่วยงานอื่น ๆ มากมาย อาทิ European Women on Boards ที่ได้ยกให้ลอรีอัล เป็น 1 ใน 15 บริษัท ชั้นนำจาก 600 บริษัทใน ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศยูโรโซน (STOXX Euro) และ Humpact Emploi France 2020 ได้จัดให้ ลอรีอัล เป็นอันดับ 1 ในหมวดความเท่าเทียมทางเพศ และในปีที่ผ่านมา Equileap จัดอันดับให้ลอรีอัลอยู่ในอันดับท๊อป 5 จากการประเมินระดับความเท่าเทียมทางเพศของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3,500 แห่ง

ลอรีอัล กรุ๊ปทำงานร่วมกับ 2 องค์กรอิสระ ได้แก่ EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) และ GEEIS (Gender Equality European and International Standard) ที่ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับพนักงานปัจจุบัน และนโยบายการจ้างงานของบริษัทสาขาของลอรีอัลกรุ๊ปหลายแห่งอย่างเข้มข้น