LIFESTYLE » แอปฯ “มีหมอ” เปิดให้ รพ.-คลินิกใช้ระบบพบแพทย์ออนไลน์ฟรี ช่วยคัดกรองโควิด 19

แอปฯ “มีหมอ” เปิดให้ รพ.-คลินิกใช้ระบบพบแพทย์ออนไลน์ฟรี ช่วยคัดกรองโควิด 19

12 มกราคม 2021
290   0

 แอปพลิเคชัน “มีหมอ (Me-More)” เปิดให้สถานพยาบาลหรือคลินิกที่สนใจใช้ระบบ Telemedicine พบแพทย์ผ่านออนไลน์ฟรี เพื่อใช้สำหรับคัดกรอง เฝ้าระวังโควิด 19 หลังร่วมกับ รพ.ราชวิถีคัดกรองโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชันช่วยลดความเสี่ยงบุคลากรการแพทย์และผู้รับบริการ ช่วยลดความแออัด ความเสี่ยงแพร่ระบาดตามนโยบาย สธ.นายกฤตชญา โกมลสิทธิ์เวช ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไดเวอร์เจนท์ ติ้งกิ้ง จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน “Me-More” (มีหมอ) กล่าวว่า ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ สถานพยาบาลของรัฐแจ้งขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการที่อาการไม่มากให้เลื่อนการเดินทางเข้าไปในโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยง ขณะเดียวกันการปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ลดความเสี่ยงให้ทั้งผู้เข้ารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดระลอกใหม่ จึงเปิดให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ที่สนใจสามารถใช้ระบบ Telemedicine ของ Me-More (มีหมอ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับใช้คัดกรอง
โควิด19 เบื้องต้นก่อนเดินทางมาโรงพยาบาล ช่วยลดความแออัด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข    

      “จากการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และที่อื่นๆ ทำให้มีการปรับให้โรงงานเป็น Factory Quarantine โดย Telemedicine เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดการสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเครื่องมือสื่อสารไปยังสถานพยาบาลและคลินิกบริเวณใกล้เคียงได้ โดยโรงงานที่มีความจำเป็นที่สื่อสารกับสถานพยาบาลในพื้นที่ สามารถแจ้งความประสงค์กับทางสถานพยาบาลของท่านและประสานการใช้ระบบ Telemedicine ของ“Me-More” (มีหมอ) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้” นายกฤตชญากล่าว

     สำหรับโทรเวชกรรม (Telemedicine) ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time ผ่านออนไลน์ ซึ่ง Telemedicine ของ Me-More (มีหมอ) เป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ด้วยระบบ Machine Learning ระบบจะทำการแนะนำหมอที่ตรงกับอาการของผู้เข้ารับบริการ ช่วยลดภาระการคัดกรองเบื้องต้นของสถานพยาบาล พร้อมมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงนัดพบแพทย์ ขณะเดียวกันแพทย์ยังสามารถดูประวัติคนไข้ผ่านแอปพลิเคชันได้ เมื่อสถานพยาบาลมีการเชื่อมต่อระบบ Hospital Information System (HIS) กับทาง Me-More เพื่อให้แพทย์ในสถานพยาบาลนั้นๆ สามารถที่จะตรวจสอบประวัติ ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบการจ่ายยาและการชำระเงินทางออนไลน์เข้ากับระบบของโรงพยาบาล โดยระบบถูกออกแบบมาเพื่อลดการสัมผัส ลดขั้นตอนและมีระบบการจัดเก็บข้อมูลคนไข้ที่สอดคล้องมาตรฐาน TeleHealth

ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี เปิดคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้น ผ่านระบบ “ราชวิถี-มีหมอ” โดยประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Me-More” เพื่อพบแพทย์ทางออนไลน์ เพียง 4 ขั้นตอน คือ

1.     ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (ตลอด 24 ชั่วโมง) ผ่านช่องทางhttps://covid19.rajavithi.go.th

2.     รับรหัสเข้าพบแพทย์ (เวลา 09.00 – 15.00 น.)

3.     ติดตั้งแอปพลิเคชันมีหมอ (Me-more)

4.   ลงทะเบียนและจองคิวเพื่อพบแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี โดยแพทย์จะทำการตรวจผ่านระบบออนไลน์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. เป็นการคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้นฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากมีโรงพยาบาลมาร่วมเป็นเครือข่ายในการคัดกรองเบื้องต้น ผ่าน Telemedicine ยิ่งทำให้ลดความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล สำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการเข้าข่าย สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือปรึกษาได้ที่สายด่วน 1422

            สำหรับสถานพยาบาลที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-249-8091 อีเมล:  admin@me-more.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.me-more.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของ โควิด 19