WHAT'S NEWS » อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประกาศผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยสู่ Medical hub ระดับเอเซียผ่านงาน “Medlab Asia & Asia Health 2024” จัดขึ้น 10-12 ก.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประกาศผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยสู่ Medical hub ระดับเอเซียผ่านงาน “Medlab Asia & Asia Health 2024” จัดขึ้น 10-12 ก.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

19 มิถุนายน 2024
140   0

 


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าจัดงาน “Medlab Asia & Asia Health 2024” งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์และงานประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มุ่งเน้นการนำเสนอความก้าวหน้าและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการแพทย์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาสและเครือข่ายการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในช่วงเวลาแห่งความท้าทายในอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยและภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ คาดมีผู้เข้าชมงานทะลุ 10,000 ราย ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายในงานไม่น้อยกว่า 1,640 ล้านบาท โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 10-12 กรกฎาคม ณ สถานที่ใหม่ใจกลางเมือง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า “ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับโลก ถือเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคธุรกิจต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมของไทยสู่เวทีโลก หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและดึงดูดนักลงทุน รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทย ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยี บุคลากรทางการแพทย์ และมาตรฐานการบริการในราคาที่เหมาะสม การพัฒนานี้สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพได้”

“อย่างไรก็ตาม เพื่อดึงศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและแสวงหาความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพให้สามารถตอบโจทย์ต่อแนวโน้มและความท้าทายของระบบสุขภาพไทย ดังนั้น การจัดงาน Medlab Asia & Asia Health 2024 ถือเป็นเวทีที่สำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและบุคลากรทางการแพทย์ได้พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจสุขภาพอย่างไร้ข้อจำกัด พร้อมทั้งผลักดันวิสัยทัศน์ในการสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” กันยารัตน์ กล่าว

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้จัดงานMedlab Asia และ Asia Health กล่าวว่า “ในปี 2023 งาน Medlab Asia และ Asia Health ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายเครื่องมือแพทย์ และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในงานได้มากถึง 37.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,312.5 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 5.93 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ McKinsey ที่ระบุว่า ภูมิภาคอาเซียนคาดว่าจะมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพถึง 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 จากการปัจจัยเพิ่มขึ้นของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรค NCDs หรือ โรคไม่ติดต่อ ความต้องการในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของประชากรที่มากขึ้น ทำให้เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีการวินิจฉัย แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิตอลรวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงทุกภาคส่วน เมื่อปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและการลงทุนของภาคเอกชน ทำให้ตลาดเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในอาเซียนมีการเติบโตที่ยั่งยืนและส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนหลายล้านคน”

“ดังนั้นงาน Medlab Asia และ Asia Health จึงเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ของอาเซียน ที่ส่งมอบโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบุคลากรทางการแพทย์ในการสร้างเครือข่าย เชื่อมต่อธุรกิจ แบ่งปันความรู้ และอัปเดตเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมและในเอเชีย ซึ่งในปีนี้มีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 350 บริษัท จาก 28 ประเทศ จากทั่วโลก และคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานมากกว่า 10,000 ราย โดยตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายในงานไม่น้อยกว่า 1,640  ล้านบาท

และในปีนี้ งาน Medlab Asia และ Asia Health จัดงานควบคู่กับงาน “CPHI South East Asia 2024” เพื่อให้ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมยา เพื่อผลักดันตลาดการดูแลสุขภาพได้อย่างครบวงจร การจัดงานทั้งสามงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “International Healthcare Week” ที่มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพการพัฒนาระบบและการดูแลสุขภาพครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการเสริมสร้างให้เกิด การเข้าถึงสาธารณสุข และการนำ และปรับใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการระบบสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของประชากรที่ดีขึ้น อันจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่มั่นคง” รุ้งเพชร กล่าว

ด้านนางสาวปัญกร ญาณวัจนกรณ์ (Ms. Bernice Jenvdhanaken) Business Development Manager, Polish Investment and Trade Agency ในฐานะองค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนรัฐบาลโปแลนด์ จากกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีโปแลนด์ กล่าวว่า “โปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รายใหญ่ของยุโรป โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าตลาดรวม และรายได้กว่าร้อยละ 60 มาจากการส่งออก โดยประเทศคู่ค้าสำคัญที่นำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโปแลนด์ 5 อันดับแรกคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส เดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร โดยโปแลนด์กำลังขยายตลาดเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มประเทศในเอเชียและมองหาโอกาสการต่อยอดธุรกิจในงาน Medlab Asia และ Asia Health 2024

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโปแลนด์มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพสูง อัตราความผิดพลาดต่ำ ค่าการดำเนินงานและค่าชิ้นส่วนอะไหล่ต่ำ มีความทนทานสูง สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นได้ง่าย และมีราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพที่ดีเยี่ยม โปแลนด์มีจุดเด่นในด้านการบริการทางแพทย์ทางไกล การวินิจฉัยสมัยใหม่ ระบบติดตามสุขภาพเคลื่อนที่ การพิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์ทางการแพทย์และ AI เทคโนโลยีล้ำสมัยเหล่านี้มีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียในวงกว้าง

องค์กรของเราจัด Poland Pavilion ทุกปี ในงานแสดงเครื่องมือแพทย์นานาชาติทั่วโลก ปีนี้ที่งาน Medlab Asia & Asia Health 2024 เราได้นำคณะผู้ประกอบการชั้นนำจากโปแลนด์ 6  บริษัท นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องมือแพทย์มาร่วมจัดแสดง ได้แก่ บริษัท Cormay Diagnostics, Higo Sense, Medical Inventi, Mercator Medical, MediSensonic, และ Cyberbone  ขอเชิญทุกท่านเข้าชม Poland Pavilion ที่งาน Medlab Asia & Asia Health 2024”

ไฮไลท์สำคัญคือ การจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อยกระดับอาชีพและขยายความรู้ในโลกของการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก เจาะลึกในหัวข้อ Laboratory Management, Molecular Diagnostics, Clinical Microbiology, Anatomic Pathology, Clinical Chemistry, Hematology  Digital Health, Future Health, Hospital Management, , Patient Safety, Total Radiology,  Sterilisation & Decontamination โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนนศึกษาต่อเนื่อง CME CMTE CPD และ CNEU อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีสัมมนาภาคธุรกิจหัวข้อ การเบิกจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และกองทุนสุขภาพแห่งชาติ และ Doing Business in Asia สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจ เพื่ออัปเดตโอกาสในการทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย และเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประชุม 3 วันรวมกว่า 4,000 คน

งาน “Medlab Asia & Asia Health 2024” งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์และงานประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-7 ผู้สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์  medlabasia.com/register