ไม่มีหมวดหมู่ » สสส. สานพลัง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข 22 พ.ค.นี้

สสส. สานพลัง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข 22 พ.ค.นี้

13 พฤษภาคม 2024
136   0


เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดเสี่ยงป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สาเหตุการหลักในการเสียชีวิตของคนไทย

และเนื่องในวันวิสาขบูชา 2567 สสส. สานพลัง มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข” ภายใต้แนวคิด “Running Living in the Moment : จิตแข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” โดยใช้กิจกรรมการเดิน-วิ่งรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ควบคู่กับการพัฒนาสมาธิ ปฏิบัติบูชา เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ


“กิจกรรมเดินวิ่งสมาธิ จะจัดขึ้นพร้อมกันกว่า 60 สนามทั่วไทย ในวันที่ 22 พ.ค. 2567 คาดการณ์ว่ามีประชาชนเข้าร่วมกว่า 50,000 คน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ สสส. มุ่งส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และป้องกันการเกิดโรค NCDs และส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย

จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและป้องกันการเกิดโรค NCDs กระจายสู่ทุกภูมิภาค สำหรับกรุงเทพฯ จัดขึ้นที่สวนสราญรมย์ ภายในงานมีกิจกรรมคลีนิกวิ่งสมาธิ โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการวิ่งสมาธิ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า กิจกรรมการเดินวิ่งสมาธิฯ ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ระยะทาง 5 กม. เป็นการเดินวิ่งที่ได้เรียนรู้ที่จะหยุดนิ่งอยู่กับตัวเอง

นอกจากร่างกายแข็งแรง ยังส่งผลต่ออารมณ์ ลดความวิตกกังวล ความเครียด และสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้ สำหรับผู้เข้าร่วมที่กรุงเทพฯ จะได้วิ่งผ่านวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดที่มีชื่อเสียงกว่า 9 วัดอีกด้วย