WHAT'S NEWS » ช่อง 5 เปิดบ้านสานสัมพันธ์เพื่อนสื่อสนามเป้า

ช่อง 5 เปิดบ้านสานสัมพันธ์เพื่อนสื่อสนามเป้า

1 เมษายน 2024
64   0

ปี 2567 เป็นปีที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ 66 แห่งการทำหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชนในฐานะ ทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทย นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 ที่ พลเอกนิรันดร ศรีคชา ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ทั้งนี้ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอีกด้วย

ได้นำนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของชาติในทุกมิติ การช่วยเหลือสังคมทุกด้าน พัฒนาและส่งเสริมโครงการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะปี 2567 จัดโครงการ “ช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม” โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งเพื่อนสื่อในวงการ และเหล่าศิลปินดารา ซึ่งช่อง 5 ให้ความสำคัญ และเชื่อว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาททางสังคม อันจะเสริมความมั่นคงทางการสื่อสารอีกทางหนึ่งด้วย


ในวันนี้ ช่อง 5 ได้จัดตลาดนัด “เพื่อนสื่อ สนามเป้า” เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนสื่อมวลชนทุกแขนง และเหล่าศิลปิน ดาราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับช่อง 5 มาอย่างยาวนานได้ใช้โอกาสนี้ ในการมาร่วมกิจกรรมนำสินค้ามาจำหน่าย ทั้งนี้ ผู้บริหารช่อง 5 สื่อมวลชน ดารา ศิลปิน ยังสามารถบริจาคสินค้าบางส่วน นำมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้มอบให้ ช่อง 5 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ “ช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม” อีกด้วย


รวมถึงในช่วงเย็น จะได้มีโอกาสพบปะ สนทนากับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ช่อง 5 ถึงเรื่องราวการพัฒนา และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ ช่อง 5 เช่น การลงนามบันทึกความเข้าใจและร่วมมือการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต กับองค์กรชั้นนำระดับโลก และการเป็นองค์กรเพื่อเป้าหมาย ESG ภายใน 1 ปี ของช่อง 5 เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ชั้น G อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และพบปะสื่อมวลชน ในช่วงเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเบญจรัศมี ชั้น 3 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการของทาง ททบ. ได้ทุกแพลตฟอร์ม ทางออนแอร์ ช่อง 5 กดหมายเลข 5 ทางออนไลน์ TV5HD Online : Facebook, Youtube, X, Instagram, Tiktok และเว็บไซต์ www.thaitv5hd.com